Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

mary719
5544 8d07 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viazwierzejuczne zwierzejuczne

May 11 2017

mary719

April 20 2017

mary719

April 12 2017

mary719
5995 b9ad
Reposted fromblur0 blur0 viazwierzejuczne zwierzejuczne

July 10 2015

mary719

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
mary719
7977 c52c
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viaorelh orelh

July 09 2015

mary719
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski

July 08 2015

mary719
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viakatkad katkad
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viacalineczka calineczka

July 06 2015

mary719
8040 5d5f
Grażyna
Reposted fromdobry dobry viakatkad katkad

July 05 2015

mary719
7662 5507
Reposted frommixtura mixtura viaAlwaysMe AlwaysMe
mary719
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vialexxie lexxie
mary719
5478 3642
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viaCarrere Carrere
mary719
6037 f72d
I was safe. 

July 02 2015

mary719

June 29 2015

mary719
7439 5960 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
mary719
1483 0fa6
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaiwantu iwantu
mary719
5133 de4f 500
Reposted fromssozs ssozs viaRavyna Ravyna
mary719
2691 a324 500
mary719
Trzeba się cieszyć, że się przeżyło wojnę, że jest świat. A świat to też pachnąca bazylia i kolorowe owoce mango. A jak ktoś nie cieszy się z mango, może się cieszyć jabłkami kosztelami lub wczesną papierówką. A jeśli nie rośnie u niego papierówka, to zwykłą sosną. To wielka frajda mieć świadomość, że się żyje. Nie trzeba aż wojny, żeby się cieszyć życiem.
— Hanna Kral, "Puzzle z Hanną Krall", 13.05.15, Gazeta Wyborcza Duży Format
Reposted from1923 1923 viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl